Povinnosť využívania elektronickej schránky


V článku sa dozviete, na čo slúžia e-schránky pre koho sú určené a ako si aktivovať prístup.

E – schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a prostredníctvom ktorého je možné elektronické správy prijímať aj odosielať. Cez e-schránky môžu navzájom oficiálnym spôsobom elektronicky komunikovať fyzické osoby alebo právnické osoby a orgány verejnej moci (napríklad podnikateľ so zdravotnou poisťovňou, Sociálnou poisťovňou, úradom práce, súdom, okresným úradom, obcou).

Elektronický úradný dokument doručený do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako úradný dokument, ktorý doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe. Znamená to, že ak vám napríklad do elektronickej schránky príde dokument od súdu, je to z hľadiska právnych účinkov to isté, ako keby vám list zo súdu prišiel do vlastných rúk poštou.

E-schránky sú určené pre:

Právnické osoby, ktoré nemajú možnosť rozhodnúť sa a ich e-schránka je povinne aktivovaná na elektronické doručovanie. Elektronickú schránku musia povinne používať a jej deaktivácia nie je možná.

Fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či si svoju elektronickú schránku aktivujú na elektronické doručovanie. Fyzické osoby si neskôr môžu elektronickú schránku aj deaktivovať.

Ako sa prihlásiť do e-schránky ?


Na prihlásenie potrebujeme občiansky preukaz s čipom a prístupovými kódmi, ktoré získame na oddelení polície pre vydávanie dokladov, potrebná je aj aplikácia EID a čítačka kariet, bez ktorej občiansky nenačíta.

Po vložení OP do čítačky, spustení eid aplikácie a zadaní prístupových kódov môžeme ísť na stránku slovensko.sk, kde sa už do e-schránky priamo prihlásime. Podrobný návod nájdete aj na   

V prípade, ak sa Vám to zdá byť zložité alebo nemáte čas, na sledovanie zásielok
v e-schránke naša spoločnosť ponúka službu kontroly E-schránky a včasnej notifikácie o doručenej pošte.  

Dominika Letková ©Corlonez a.s., Dátum: 16.6.2021