+421 238 105 909
sk

en de hu

BlogPrinášame vám prehľad zmien v obchodnom registri, ktoré prináša novela Obchodného zákona.

čitaj ďalej

Spracovali sme pre Vás zhrnutie prijatých opatrení na pomoc podnikateľom v období pandémie

čitaj ďalej

Vláda schválila opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na Slovensku.

čitaj ďalej

Stručný prehľad základných informácií, ktoré by ste mali poznať pri kúpe spoločnosti.

čitaj ďalej

Ročné zúčtovanie dane

čitaj ďalej

Viete už, aké zmeny prinesie novela zákona o dani z príjmu od 1.januára 2020, ktorá sa dotkne daňovníkov s aktívnymi príjmami? Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane si tak niektorí zamestnanci a živnostníci po splnení stanovených podmienok môžu od nového roka o niečo prilepšiť. K pozitívnej zmene tiež dôjde v oblasti platenia dane z príjmu právnických osôb a živnostníkov, kedy si firmy s obratom do 100 000 eur budú uplatňovať nižšiu daň.

čitaj ďalej

Od 1.1.2016 platí osobitná úprava zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty o uplatňovaní dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Hlavným účelom úpravy bolo pomôcť malým a stredným podnikateľom a umožniť im posunúť si svoje daňové povinnosť až na dobu, kedy príjmu platbu od svojich odberateľov.

čitaj ďalej

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií k DPH. V prípade splnenia príslušných podmienok je registrácia možná pre zdaniteľné osoby.

čitaj ďalej

Opäť sme sa rozhodli s Vami podeliť o úspešný príspevok, ktorý bol uverejnený pre čitateľov odborného časopisu PrintProgress. Dnes ho otvárame aj pre Vás.

čitaj ďalej

Chcete začať podnikať a neviete si vybrať medzi živnosťou alebo s.r.o. ? Práve tento blog vás prevedie spomenutými formami podnikania, ukáže rozdiely, prípadne výhody alebo nevýhody.

čitaj ďalej

Chcete podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a premýšľate nad kúpou už existujúcej spoločnosti? Potom si určite prečítajte náš článok, kde poskytneme niekoľko rád, na čo si je potrebné pri kúpe dávať pozor.

čitaj ďalej

Niektoré výdavky sú v plnej výške daňovo uznané, ale naopak niektoré sú limitované.

čitaj ďalej

Najnovšia novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu priniesla zmeny aj v niektorých súvisiacich predpisoch. Za najdôležitejšiu zmenu možno považovať novelizáciu zákona upravujúceho vedenie obchodného registra na základe ktorej sa zapisujú do tohto registra údaje o konečnom užívateľovi výhod.

čitaj ďalej

Rozhodli ste sa pre podnikanie v oblasti, v ktorej sa dobre vyznáte? Avšak ste zistili, že pre príslušnú živnosť nespĺňate zákonom stanovené podmienky? Neobávajte sa, podnikať môžete aj prostredníctvom ustanoveného zodpovedného zástupcu.

čitaj ďalej

Novela Obchodného zákonníka z októbra 2017 so sebou priniesla viaceré zmeny. 1.9.2018 nadobudli účinnosť dve z nich, o ktorých by mal vedieť každý, kto si plánuje založiť s.r.o.

čitaj ďalej

Ak zistíte v marci, že nemáte dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zaplatenie dane z príjmov môžete požiadať daňový úrad o odklad daňového priznania. Finančné riaditeľstvo SR umožnilo podnikateľom odklad daňového priznania z dôvodu dodatočného, ale úplného zhromaždenia dokladov, alebo práve na našetrenie peňazí potrebných na úhradu dane z príjmov.

čitaj ďalej

Kedy vymeniť účtovníka ?

čitaj ďalej

Aké sú povinnosti po založení spoločnosti s ručeným obmedzeným?

čitaj ďalej

Predchádzajúci blog sa venoval tomu, čo všetko by sme mali vedieť o materskej dovolenke. V tejto téme budeme pokračovať, avšak pozornosť obrátime na otca.

čitaj ďalej

Každý začínajúci podnikateľ sa musí na začiatku podnikania rozhodnúť o viacerých aspektoch. Jedným z nich je aj sídlo spoločnosti, ktoré je potrebné uviesť pri jej zápise do obchodného registra.

čitaj ďalej

Daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane a tak aj správcom dane z nehnuteľností je preto obec, alebo mesto kde sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie k nehnuteľnosti sa práve preto nepodáva na daňovom úrade, ale na obecnom resp. mestskom úrade, podľa príslušnosti nehnuteľnosti.

čitaj ďalej

Hrozí koniec príležistostných príjmov ako ich poznáme

čitaj ďalej

Všetko, čo by ste mali vedieť o materskom

čitaj ďalej

Dnes náš konateľ Mgr. Martin Lazarčík odpovedal v Hospodárskych novinách v časti: ,,20 otázok o voľbe formy podnikania''.

čitaj ďalej

Transferové oceňovanie je jedna z relatívne novších tém a veľa ľudí nevie presne, čo to je, ktoré transakcie sú ovplyvnené transferovým oceňovaním a medzi akými osobami sa využíva transferové oceňovanie. V nasledujúcich riadkoch si priblížime práve túto tematiku.

čitaj ďalej

Aj keď by sa to nemalo stávať, v praxi sa však môže stať, že účtovník podal daňové priznanie a účtovnú závierku s chybami. Na rozdiel od daňového priznania zákon o účtovníctve nepozná pojem opravná alebo dodatočná súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky a rovnako ani v elektronickom formulári účtovných výkazov nie je možnosť začiarknuť „opravná“ alebo „dodatočná“ súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky. Účtovná závierka sa zostavuje len ako riadna, mimoriadna alebo priebežná.

čitaj ďalej

Ste zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzate alebo nadobúdate obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným? Potom existuje vysoká pravdepodobnosť, že budete potrebovať súhlas správcu dane.

čitaj ďalej

Najčastejšou otázkou, ktorú podnikatelia smerujú k svojim účtovníkom je ,,Čo si môžem dať do nákladov?“ V niektorých prípadoch je odpoveď jednoznačná, v iných zase nie.

čitaj ďalej

Pri používaní motorového vozidla si môžu spoločnosti samé vybrať spôsob, akým budú postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom im zákon ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov.

čitaj ďalej

Ako každý rok, tak aj v roku 2017 sa z dôvodu podávania daňových priznaní za rok 2016 posilňujú podateľne daňových úradov a predlžujú úradné hodiny na daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Tento rok si pre nás Finančná správa Slovenskej republiky pripravila aj jednu novinku.

čitaj ďalej

Jednou z najdôležitejších daňových povinností roku je podať daňové priznanie. Táto povinnosť predstavuje pre daňový subjekt v ustanovenej lehote priznať daň a príslušnú daň v tejto lehote aj zaplatiť. Výsledkom splnenia tejto povinnosti je v praxi buď daňový preplatok alebo daňový nedoplatok. Daňový preplatok predstavuje pre daňový subjekt ten lepší prípad, čo však robiť v tom opačnom prípade?

čitaj ďalej

V predchádzajúcich blogoch o spoločnostiach v kríze TU a TU sme sa venovali najskôr vysvetleniu pojmov krízy, príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku z oblasti „Spoločnosť v kríze“ a možnostiam riešení krízy, ktorými sú úpravy pomeru vlastného imania a záväzkov na požadovaný pomer transakciami so záväzkami alebo s vlastným imaním.

čitaj ďalej

Od 1. januára 2017 (najneskôr 30. júna 2017) nastáva zmena v komunikácii medzi občanmi/podnikateľmi a orgánmi verejnej moci, a to vo forme elektronických schránok, ktoré zriaďuje štát.

čitaj ďalej

V predošlom blogu o spoločnostiach v kríze sme sa venovali vysvetleniu pojmov krízy a príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku akými sú napríklad: definícia spoločnosti v kríze, povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy a celkom novému pojmu plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

čitaj ďalej

Podnikatelia sa pri vykonávaní svojej činnosti stretávajú s mnohými identifikačnými údajmi a číslami. V tomto blogu sa budeme venovať jednotlivým identifikátorom spoločností s ručením obmedzeným.

čitaj ďalej

Elektronickú registračnú pokladnicu musia používať podnikatelia, ak prijímajú tržby v hotovosti. Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom vymedzených služieb.

čitaj ďalej

Spoločnosť sa v dôsledku nezvládnutia reakcie na zmeny vonkajšieho alebo vnútorného prostredia môže ocitnúť v kríze. Aké poznáme krízy, ako je definovaná spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka a ďalšie iné podrobnosti si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

čitaj ďalej

Živnostníci, ktorí plánujú prejsť na podnikanie pod hlavičkou právnej formy s.r.o., by mali počítať mimo iného aj s nárastom ceny za vedenie účtovníctva. Má to niekoľko dôvodov, ktoré si priblížime v tomto blogu.

čitaj ďalej

V našej praxi sa často stretávame s tým, že podnikatelia, zvyčajne tí začínajúci, nemajú úplne presné informácie o rozdieloch medzi konateľom a spoločníkom spoločnosti, ich postavení v spoločnosti, povinnostiach, zodpovednosti a podobne. Práve preto sa v tomto blogu pozrieme na rozdiely medzi týmito funkciami a tiež si povieme niečo o povinnostiach každej z nich.

čitaj ďalej

Elektronická podateľňa Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá prijíma návrhy na zápis údajov do obchodného registra, mala po aktualizácii dňa 20.09.2016 na novú verziu problémy s overovaním niektorých typov súborov.

čitaj ďalej

Neustále naše služby zdokonaľujeme.

čitaj ďalej

V predchádzajúcich dvoch blogoch, ktoré si môžete prečítať TU a TU , sme Vám opísali rozdiely medzi podnikaním ako živnostník a podnikaním s eseročkou, pričom sme sa snažili vyzdvihnúť najmä výhody samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento blog bude venovaný najmä živnostníkom, ktorí stále zvažujú prechod na eseročku, no nie sú ešte úplne presvedčení o jej výhodách.

čitaj ďalej

Mnohí podnikatelia pred odštartovaním svojho biznisu zvažujú, či je pre nich výhodnejšie začať ako živnostník, alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak patríte medzi nich aj vy, možno práve tento článok Vám pomôže rozhodnúť sa.

čitaj ďalej

V blogu zo 14.12.2015 sme sa pozreli na základné rozdiely medzi podnikaním „živnostníka“ (SZČO) a podnikaním spoločnosti s ručením obmedzeným. V dnešnom blogu tieto dva druhy podnikania rozlíšime viac a pozrieme sa na všetky výhody, ktoré v porovnaní s klasickou živnosťou „eseročka“ prináša.

čitaj ďalej

Dôraz a orientácia na kvalitu resp. kvantitu je vecou, s ktorou sa časom bude musieť každý podnikateľ interne vysporiadať. Nejde o žiadne právne, či ekonomické usporiadanie, ale hovoríme o vnútornom „presvedčení“, akým spôsobom sa v podnikaní uberať.

čitaj ďalej

Pri výkone každého povolania môže nastať situácia, pri ktorej vznikne z rôznych príčín škoda spôsobená zamestnancom. Na zamestnanca sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o výške náhrad za takto spôsobenú škodu. Jedným zo spôsobov ochrany zamestnanca je poistenie zodpovenosti za škodu.

čitaj ďalej

Získajte k novej spoločnosti vedenie účtovníctva zadarmo

čitaj ďalej

Mladé začínajúce inovatívne firmy – startupy – majú v dnešnej dobe rôzne možnosti získania finančného kapitálu potrebného pre svoj rozvoj. Finančné prostriedky môžu získať z viacerých zdrojov od investorov.

čitaj ďalej

Podnikanie býva dlhoročným procesom. Preto je na mieste otázka či sa naozaj oplatí ponáhľať so zakladaním spoločnosti aj za cenu nekvalitnej služby. Na trhu existujú rôzne spoločnosti, ktoré Vám radi, lacno a veľmi rýchlo založia firmu. Ale je spomínaná rýchlosť výhodou najmä ak ide o firmu na ktorej bude budete Vaše podnikanie stavať ?

čitaj ďalej

V blogu z 30. marca 2016 Kupujeme hotovú firmu sme sa pozreli na výhody a nevýhody pri kúpe ready made firmy. Poukazovali sme aj na skutočnosť, že spoločnosti ponúkajúce takéto firmy by Vám mali dať garancie a záruky ich právnej a ekonomickej čistoty, či potvrdenia z rôznych úradov, že voči nim neevidujú žiadne nedoplatky.

čitaj ďalej

Na podporu a rozvoj športu na Slovensku sa dlhé roky využíval inštitút sponzoringu klubov alebo jednotlivcov, nakoľko sponzor si mohol tento výdavok uplatniť ako daňovo uznateľný. Od 1.1. 2016 je táto možnosť podporovania športu znova aktuálna, nakoľko v novembri roku 2015 bol prijatý nový zákon o športe, ktorý definoval sponzorské plnenie.

čitaj ďalej

Čoraz viac využívaným spôsobom ako v dnešnej dobe začať podnikať s vlastnou firmou (sro) je kúpa už hotovej spoločnosti resp. ďalšou možnosťou je si nechať spoločnosť založiť ako úplne novú bez histórie. V čom je tento spôsob výhodnejší?

čitaj ďalej

Od 1.1. 2016 sa zjednotil spôsob odmeňovania umelcov a zdaňovanie príjmov autorov za výkon umeleckého diela. Rámec pre problematiku autorského práva tvoril do 31.12. 2015 účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Od 1.1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

čitaj ďalej

Elektronické obchody (ďalej ako „eshop“) musia spĺňať a sledovať veľké množstvo nariadení najmä v oblasti zákona o DPH ako napr.obrat a charakter cieľového zákazníka, ale aj nariadenia vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.

čitaj ďalej

Článok o nedodržiavaní lehôt na zápis údajov do Obchodného registra na Okresnom súde Bratislava I sme zdieľali na našom Facebookovom profile Corlonez advisory ešte 16. januára. Ani po viac ako dvoch týždňoch sa situácia nezmenila. Svedčí o tom aj úradná tabuľa OS BA I dostupná verejnosti na adrese: TU

čitaj ďalej

Čo je daňová licencia a kto ju platí

čitaj ďalej

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa stále viac stretávame s otázkou, či si konateľ spoločnosti musí založiť živnosť ako fyzická osoba. V tomto blogu sa preto budeme venovať rozdielu medzi živnostníkom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a živnosťou právnickej osoby a pozrieme sa aj na druhy živností.

čitaj ďalej

Máte spoločnostť, ktorej sa chcete nadobro zbaviť? Prinášame Vám prehľad najčastejšie používaných spôsobov medzi ponikateľmi.

čitaj ďalej

Novela zákona o DPH nám od roku 2016 prináša novinku v spôsobe uplatňovania DPH. V zákone 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pribudne od 1.1.2016 § 68d, v ktorom sa upravuje uplatňovanie dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

čitaj ďalej

Pre veľký dopyt sme na mesiac december pripravili 8 nových spoločností na okamžitý predaj. Neváhajte si rezervovať Vašu novú spoločnosť čím skôr.

čitaj ďalej

Ak patríte medzi väčšinu podnikateľov a využívate v podnikaní motorové vozidlo, tak sa Vás určite týka novinka ohľadom dani z motorových vozidiel.

čitaj ďalej

Právnické aj fyzické osoby - podnikatelia, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú podnikateľskú činnosť majú zo zákona povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré musí správne a pravdivo odrážať ekonomickú situáciu podniku.

čitaj ďalej

Každá s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka a maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkmi (spolumajiteľmi) s.r.o. môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby a to slovenské ako aj zahraničné osoby.

čitaj ďalej

V súvislosti s ustanovením § 105a ods. 1 ObchZ vzniká ešte jedna otázka a to, či sa obmedzenia uvedené v odseku 1 vzťahujú aj na prípady, keď sú zakladateľmi alebo spoločníkmi slovenských jednoosobových s.r.o. zahraničné jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

čitaj ďalej

V zmysle § 105a Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“.

čitaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená dňom spísania spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladajú aspoň dvaja spoločníci) alebo zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník) a vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

čitaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným je popri živnosti najrozšírenejšou formou podnikania. Hoci zavedenie daňových licencií a povinnosť vkladať základné imanie na účet v banke (táto časť zákona sa od 1.1. 2016 ruší, základné imanie nebude nutné vkladať na účet v banke) mierne rozšírili okruh nevýhod na strane s.r.o., stále je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania, čo potvrdzuje už dlhšiu dobu pretrvávajúci trend prechodu živnostníkov na s.r.o.

čitaj ďalej

V minulej (druhej) časti zo série blogov o dani z pridanej hodnoty sme svoju pozornosť zamerali na výhody a nevýhody fungovania spoločnosti ako platiteľa/neplatiteľa DPH. Tento blog sa týkal výlučne obchodov v rámci Slovenskej republiky.

čitaj ďalej

V predošlom blogu o dani z pridanej hodnoty sme sa venovali vysvetleniu základných pojmov a zjednodušenému princípu fungovania DPH. Ďalej sme načrtli tému, či je/nie je pre spoločnosti výhodné byť platiteľom DPH a práve tejto problematike sa budeme ďalej venovať podrobnejšie.

čitaj ďalej

Počas svojej podnikateľskej činnosti sa každý skôr či neskôr stretne s problematikou dane z pridanej hodnoty. Táto téma robí vzhľadom na svoju rozsiahlosť problémy ako začínajúcim, tak aj dlhoročným podnikateľom.

čitaj ďalej

Poznáte to. Cítite, že Vás zamestnanie už nikam neposúva a po dlhom zvažovaní ste sa rozhodli, že začnete podnikať. Podnikateľský plán máte jasný, ale tak či onak, budete musieť vyriešiť otázku „formalít“ – akou formou budete podnikať.

čitaj ďalej

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľskými subjektami je veľmi často používaným pojmom „Due diligence“. Kedy sa vykonáva a aké informácie poskytuje?

čitaj ďalej