+421 238 105 909
sk

en de hu

BlogChcete začať podnikať a neviete si vybrať medzi živnosťou alebo s.r.o. ? Práve tento blog vás prevedie spomenutými formami podnikania, ukáže rozdiely, prípadne výhody alebo nevýhody.

čitaj ďalej

Chcete podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a premýšľate nad kúpou už existujúcej spoločnosti? Potom si určite prečítajte náš článok, kde poskytneme niekoľko rád, na čo si je potrebné pri kúpe dávať pozor.

čitaj ďalej

Najnovšia novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu priniesla zmeny aj v niektorých súvisiacich predpisoch. Za najdôležitejšiu zmenu možno považovať novelizáciu zákona upravujúceho vedenie obchodného registra na základe ktorej sa zapisujú do tohto registra údaje o konečnom užívateľovi výhod.

čitaj ďalej

Rozhodli ste sa pre podnikanie v oblasti, v ktorej sa dobre vyznáte? Avšak ste zistili, že pre príslušnú živnosť nespĺňate zákonom stanovené podmienky? Neobávajte sa, podnikať môžete aj prostredníctvom ustanoveného zodpovedného zástupcu.

čitaj ďalej

Novela Obchodného zákonníka z októbra 2017 so sebou priniesla viaceré zmeny. 1.9.2018 nadobudli účinnosť dve z nich, o ktorých by mal vedieť každý, kto si plánuje založiť s.r.o.

čitaj ďalej

Každý začínajúci podnikateľ sa musí na začiatku podnikania rozhodnúť o viacerých aspektoch. Jedným z nich je aj sídlo spoločnosti, ktoré je potrebné uviesť pri jej zápise do obchodného registra.

čitaj ďalej

Ste zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzate alebo nadobúdate obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným? Potom existuje vysoká pravdepodobnosť, že budete potrebovať súhlas správcu dane.

čitaj ďalej

Od 1. januára 2017 (najneskôr 30. júna 2017) nastáva zmena v komunikácii medzi občanmi/podnikateľmi a orgánmi verejnej moci, a to vo forme elektronických schránok, ktoré zriaďuje štát.

čitaj ďalej

V predošlom blogu o spoločnostiach v kríze sme sa venovali vysvetleniu pojmov krízy a príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku akými sú napríklad: definícia spoločnosti v kríze, povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy a celkom novému pojmu plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

čitaj ďalej

Podnikatelia sa pri vykonávaní svojej činnosti stretávajú s mnohými identifikačnými údajmi a číslami. V tomto blogu sa budeme venovať jednotlivým identifikátorom spoločností s ručením obmedzeným.

čitaj ďalej

V našej praxi sa často stretávame s tým, že podnikatelia, zvyčajne tí začínajúci, nemajú úplne presné informácie o rozdieloch medzi konateľom a spoločníkom spoločnosti, ich postavení v spoločnosti, povinnostiach, zodpovednosti a podobne. Práve preto sa v tomto blogu pozrieme na rozdiely medzi týmito funkciami a tiež si povieme niečo o povinnostiach každej z nich.

čitaj ďalej

V predchádzajúcich dvoch blogoch, ktoré si môžete prečítať TU a TU , sme Vám opísali rozdiely medzi podnikaním ako živnostník a podnikaním s eseročkou, pričom sme sa snažili vyzdvihnúť najmä výhody samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento blog bude venovaný najmä živnostníkom, ktorí stále zvažujú prechod na eseročku, no nie sú ešte úplne presvedčení o jej výhodách.

čitaj ďalej

Mnohí podnikatelia pred odštartovaním svojho biznisu zvažujú, či je pre nich výhodnejšie začať ako živnostník, alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak patríte medzi nich aj vy, možno práve tento článok Vám pomôže rozhodnúť sa.

čitaj ďalej

V blogu zo 14.12.2015 sme sa pozreli na základné rozdiely medzi podnikaním „živnostníka“ (SZČO) a podnikaním spoločnosti s ručením obmedzeným. V dnešnom blogu tieto dva druhy podnikania rozlíšime viac a pozrieme sa na všetky výhody, ktoré v porovnaní s klasickou živnosťou „eseročka“ prináša.

čitaj ďalej

Dôraz a orientácia na kvalitu resp. kvantitu je vecou, s ktorou sa časom bude musieť každý podnikateľ interne vysporiadať. Nejde o žiadne právne, či ekonomické usporiadanie, ale hovoríme o vnútornom „presvedčení“, akým spôsobom sa v podnikaní uberať.

čitaj ďalej

Pri výkone každého povolania môže nastať situácia, pri ktorej vznikne z rôznych príčín škoda spôsobená zamestnancom. Na zamestnanca sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o výške náhrad za takto spôsobenú škodu. Jedným zo spôsobov ochrany zamestnanca je poistenie zodpovenosti za škodu.

čitaj ďalej

Mladé začínajúce inovatívne firmy – startupy – majú v dnešnej dobe rôzne možnosti získania finančného kapitálu potrebného pre svoj rozvoj. Finančné prostriedky môžu získať z viacerých zdrojov od investorov.

čitaj ďalej

Podnikanie býva dlhoročným procesom. Preto je na mieste otázka či sa naozaj oplatí ponáhľať so zakladaním spoločnosti aj za cenu nekvalitnej služby. Na trhu existujú rôzne spoločnosti, ktoré Vám radi, lacno a veľmi rýchlo založia firmu. Ale je spomínaná rýchlosť výhodou najmä ak ide o firmu na ktorej bude budete Vaše podnikanie stavať ?

čitaj ďalej

V blogu z 30. marca 2016 Kupujeme hotovú firmu sme sa pozreli na výhody a nevýhody pri kúpe ready made firmy. Poukazovali sme aj na skutočnosť, že spoločnosti ponúkajúce takéto firmy by Vám mali dať garancie a záruky ich právnej a ekonomickej čistoty, či potvrdenia z rôznych úradov, že voči nim neevidujú žiadne nedoplatky.

čitaj ďalej

Čoraz viac využívaným spôsobom ako v dnešnej dobe začať podnikať s vlastnou firmou (sro) je kúpa už hotovej spoločnosti resp. ďalšou možnosťou je si nechať spoločnosť založiť ako úplne novú bez histórie. V čom je tento spôsob výhodnejší?

čitaj ďalej

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa stále viac stretávame s otázkou, či si konateľ spoločnosti musí založiť živnosť ako fyzická osoba. V tomto blogu sa preto budeme venovať rozdielu medzi živnostníkom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a živnosťou právnickej osoby a pozrieme sa aj na druhy živností.

čitaj ďalej

Máte spoločnostť, ktorej sa chcete nadobro zbaviť? Prinášame Vám prehľad najčastejšie používaných spôsobov medzi ponikateľmi.

čitaj ďalej

Každá s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka a maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkmi (spolumajiteľmi) s.r.o. môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby a to slovenské ako aj zahraničné osoby.

čitaj ďalej

V súvislosti s ustanovením § 105a ods. 1 ObchZ vzniká ešte jedna otázka a to, či sa obmedzenia uvedené v odseku 1 vzťahujú aj na prípady, keď sú zakladateľmi alebo spoločníkmi slovenských jednoosobových s.r.o. zahraničné jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

čitaj ďalej

V zmysle § 105a Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“.

čitaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená dňom spísania spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladajú aspoň dvaja spoločníci) alebo zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník) a vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

čitaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným je popri živnosti najrozšírenejšou formou podnikania. Hoci zavedenie daňových licencií a povinnosť vkladať základné imanie na účet v banke (táto časť zákona sa od 1.1. 2016 ruší, základné imanie nebude nutné vkladať na účet v banke) mierne rozšírili okruh nevýhod na strane s.r.o., stále je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania, čo potvrdzuje už dlhšiu dobu pretrvávajúci trend prechodu živnostníkov na s.r.o.

čitaj ďalej

Poznáte to. Cítite, že Vás zamestnanie už nikam neposúva a po dlhom zvažovaní ste sa rozhodli, že začnete podnikať. Podnikateľský plán máte jasný, ale tak či onak, budete musieť vyriešiť otázku „formalít“ – akou formou budete podnikať.

čitaj ďalej

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľskými subjektami je veľmi často používaným pojmom „Due diligence“. Kedy sa vykonáva a aké informácie poskytuje?

čitaj ďalej