sk

en de hu

BlogOznam pre klientov

sep23

Elektronická podateľňa Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá prijíma návrhy na zápis údajov do obchodného registra, mala po aktualizácii dňa 20.09.2016 na novú verziu problémy s overovaním niektorých typov súborov.

Problém bol odstránený k dnešnému dňu, pričom podania dotknuté týmto problémom budú dodatočne spracované.

Touto cestou sa chceme ospravedlniť našim klientom za prípadné predĺženie doby zápisu do obchodného registra.