+421 238 105 909
sk

en de hu

Zmeny v Obchodnom registri

Mám záujem o ponukuPonúkame Vám tieto služby

Zmena obchodného mena: 66 €

Zmenu obchodného mena zapísaného v Obchodnom registri poskytujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie.

Chcem vedieť viac

Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 7 dní. O zmene obchodného mena rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti).

Zmena obchodného mena spoločnosti v Obchodnom registri zahŕňa:

 • poradenstvo pri výbere obchodného mena (odlišnosť s.r.o. a spol. s r.o.),
 • preverenie dostupnosti obchodného mena
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • ohlásenie tejto zmeny na príslušných orgánoch
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o zmenu obchodného mena Vašej spoločnosti, kontaktuje nás TU

Zmena sídla spoločnosti: 99 €

Zmenu sídla spoločnosti zapísaného v Obchodnom registri poskytujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie. Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 7 dní.

Chcem vedieť viac

O zmene sídla spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti).Súčasne potrebujete preukázať vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti. Najčastejšie je to súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa má nachádzať sídlo.

Zmena sídla spoločnosti v Obchodnom registri zahŕňa:

 • poradenstvo pri zmene sídla
 • preverenie správnosti údajov
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • ohlásenie tejto zmeny na príslušných orgánoch
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Potrebujete presídliť spoločnosť ale nemáte kam? Neprehliadnite našu najširšiú ponuku virtuálnych sídiel v rámci celej SR (naša ponuka)

Ak máte záujem o presídlenie Vašej spoločnosti, kontaktujte nás TU

Zmena konateľa / prokuristu: 99 €

Zmenu konateľa alebo prokuristu zapísaného v Obchodnom registri poskytujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie. Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 7 dní.

Chcem vedieť viac

O zmene konateľa alebo prokuristu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. Spoločnosti). Pre ustanovenie do funkcie musia zapisované osoby spĺňať rôzne podmienky, ako napríklad podmienku bezúhonnosti a pod.

Zmena konateľa / prokuristu v Obchodnom registri zahŕňa:

 • poradenstvo pri zmene konateľa / prokuristu
 • preverenie splnenia podmienok
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • ohlásenie tejto zmeny na príslušných orgánoch
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o zmenu konateľa / prokuristu vo vašej spoločnosti, kontaktujte nás TU

Prevod obchodného podielu: od 139 €

Prevod obchodného podielu zabezpečujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie. Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 14 dní.

Chcem vedieť viac

O prevode obchodného podielu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti).Okrem zmluvy o prevode obchodného podielu je k vykonaniu prevodu potrebný súhlas daňového úradu so zápisom zmeny spoločníka. Tento súhlas potrebuje ako prevodca tak aj nadobúdateľ obchodného podielu.

Poradenstvo pri prevode obchodného podielu zahŕňa:

 • komplexné poradenstvo
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • vyžiadanie súhlasov daňového úradu
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • ohlásenie tejto zmeny na príslušných orgánoch
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o prevod obchodného podielu vo vašej spoločnosti, kontaktujte nás TU

Doplnenie predmetov podnikania: od 99 €

Doplnenie predmetov podnikania spoločnosti zabezpečujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie. Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 14 dní.

Chcem vedieť viac

O doplnení predmetov podnikania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti). V prípade remeselných alebo viazaných živností musí mať spoločnosť ustanovených zástupcov pre vybraný predmet podnikania. Oprávnenie vykonávať zodpovedného zástupcu sa preukazuje napr. výučným listom.

Doplnenie predmetov podnikania zahŕňa:

 • komplexné poradenstvo
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • preverenie spôsobilosti na funkciu zodpovedného zástupcu
 • vyžiadanie registra trestov
 • vyžiadanie predmetov podnikania na Živnostenskom registri
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • zaslanie aktualizovaného výpisu a osvedčenia na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o doplnenie predmetov podnikania, kontaktujte nás TU

Zrušenie predmetov podnikania: 99 €

Zrušenie predmetov podnikania spoločnosti zabezpečujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie.

Chcem vedieť viac

Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 14 dní. O zrušení predmetov podnikania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti).

Zrušenie predmetov podnikania zahŕňa:

 • komplexné poradenstvo
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zrušenie predmetov podnikania na Živnostenskom registri
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • zaslanie aktualizovaného výpisu a osvedčenia na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o doplnenie predmetov podnikania, kontaktujte nás TU

Zvýšenie základného imania: 139 €

Zvýšenie základného imania spoločnosti zabezpečujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie. Štandardná dĺžka vybavenia zmeny je cca 7 dní.

Chcem vedieť viac

O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti). Zvýšenie základného imania je potrebné preukázať výpisom z bankového účtu spoločnosti. (Od 1.1.2016 sa očakáva zmena – zrušenie tejto povinnosti)

Zvýšenie základného imania zahŕňa:

 • poradenstvo o formách zvýšenia základného imania
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zápis zmeny na príslušnom registrovom súde
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o zvýšenie základného imania vašej spoločnosti, kontaktujte nás TU

Viacero zmien v jednom návrhu: 199 €

Zápis viacerých zmien v jednom návrhu poskytujeme v rámci celej SR. Ako náš klient sa môžete rozhodnúť pre osobné vybavenie žiadosti alebo vybavenie žiadosti online, kde nie je potrebné osobné stretnutie.

Chcem vedieť viac

Dĺžka vybavenia záleží od zmien, ktoré sa budú zapisovať. O všetkých zmenách v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (v prípade 2 a viac spoločníkov) alebo rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (v prípade 1 os. spoločnosti).

Táto služba zahŕňa:

 • komplexné poradenstvo
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • zápis zmien na príslušnom registrovom súde
 • ohlásenie týchto zmien na príslušných orgánoch
 • zaslanie aktualizovaného výpisu na Vami určenú adresu

V cene nie je zahrnuté:

 • Súdny poplatok 33€
 • Overovanie podpisov u notára cca 6€

Ak máte záujem o zápis viacerých zmien súčasne, kontaktuje nás TU

Ďalšie zmeny:


Ak potrebujete pre Vašu spoločnosť vykonať zmenu zápisu v OR, kontaktuje nás!

Všetky polia sú povinné. Správa bola úspešne odoslaná. Nastala chyba, skúste to neskôr prosím.