SLUŽBY

Business consulting


V rámci našich prémiových služieb business consulting poskytujeme našim klientom KONTROLING a TRANSAKČNÉ PORADENSTVO. Obe služby majú spoločný cieľ, včas identifikovať riziká a navrhnúť opatrenia ako ich eliminovať.

garancia úspechu

Kontroling

Kontroling predstavuje systém riadenia a koordinácie činností, ktorý pomáha pri realizácii podnikateľských aktivít spoločnosti. Predstavuje akýsi systém včasného varovania, vďaka ktorému dokáže podnik identifikovať potenciálne hrozby v budúcnosti.

Podnik sa musí pripraviť ešte skôr, ako sa v ňom vyskytne hmatateľný problém vo forme klesajúceho zisku alebo prehlbujúcej sa straty. Pokles zisku je dôsledok, ktorého príčiny sa datujú dávno pred tým, ako k nemu dôjde. Podnik musí vedieť správne identifikovať tieto príčiny ešte v čase, kým je problém v zárodku.

Včasná identifikácia príčin vznikajúcich problémov umožňuje aplikovať jemnejšie cielené nápravné opatrenia a vhodne investovať do rozvoja firmy.

čo od nás môžete očakávať?

Analýza

Zhodnotíme spolu s manažérom alebo konateľom spoločnosti dosiahnuté ciele

Výstup

Spracujeme rozbor nákladov a výnosov v spoločnosti

Plán

Pripravíme podklady pre plánovanie

Máte záujem o naše služby?

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

poradíme vám

Transakčné poradenstvo


Máme rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva pri podnikových investičných projektoch ako aj pri transakciách typu predaj podniku, jeho časti alebo akvizíciách. Našou výhodou je unikátne spojenie daňovej, účtovnej a právnej expertízy pod jednou strechou, ktoré nám umožňuje spoľahlivo identifikovať všetky potenciálne riziká a navrhnúť optimálne štruktúrovanie plánovanej transakcie.

Náš tím zložený z daňových, účtovných a právnych expertov je pripravený pomôcť vám pri realizácii strategických rozhodnutí prostredníctvom našich profesionálnych poradenských služieb:

Poradenstvo vo fáze plánovania transakcie

Účtovné, daňové a právne due diligence

Daňové a právne štruktúrovanie transakcie

Post-transakčné služby integrácie

Právne poradenstvo po skončení akvizície

Poradenstvo v oblasti transferového oceňovania

Ako pracujeme?

01

Analýza problému

Porozumením a správným vyhodnotením situácie naša práca len začína. Je to odrazový mostík budúcich rozhodnutí

02

Hľadanie riešenia

Úzka spolupráca nášho tímu s klientom prináša riešenia, na ktoré sa môže pri podnikaní spoľahnúť. Pri tvorbe riešení predvídame dopady z obchodno - právnej, účtovnej a daňovej oblasti.

03

Vytvorenie stratégie

Každé riešenie má svoje následky. Vďaka dôkladnému poznaniu biznis modelu klienta, sme schopný prepájať navrhované riešenia, tak aby spolu tvorili efektívnu stratégiu podniku.

04

Realizácia

Pri zavádzaní inovatívnych procesov kladieme dôraz na plynulý chod podniku. Samozrejmosťou zadefinovanie systému konroly.