3. júla 2024
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu sú výdavky, ktoré firma vynakladá na prezentáciu, propagáciu a podporu svojho imidžu a dobrého mena.
28. júna 2024
Uplatňovanie pohonných látok v podnikaní
Pre podnikateľov je často diskutovanou témou automobil v podnikaní a uplatnenie si čo najvyšších daňových výdavkov v súvislosti s jeho používaním, od odpisov, opráv a nákladov na udržiavanie, PHM až po daň z motorových vozidiel.
26. júna 2024
Riadenie skladových zásob
Skladovanie tvorí podstatnú súčasť každého logistického systému. Zásoby zabezpečujú plynulosť výroby a predaja, napomáhajú zvládnuť výpadky zo strany dodávateľov a pomáhajú balancovať zvýšený dopyt zo strany zákazníkov.
1. júna 2024
Dar z daňového hľadiska
Je možné aby firma darovala peniaze v hotovosti? Áno, firma môže darovať peniaze v hotovosti. Avšak, je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a požiadavky, aby boli tieto transakcie...