Doplnkové služby

Radi vám pomôžeme aj v iných situáciách, na ktoré sme experti

Predaj spoločnosti


Dlhodobo sme lídrom na trhu v oblasti predaja spoločností. Za túto dobu sme našim klientom predali viac ako 1200 bezchybných firiem s registráciou pre DPH.
Odbúrajte komplikácie spojené s vytváraním nových firiem a využite naše ready-made spoločnosti na okamžitý rozbeh vašich obchodných plánov. Naši experti vám poskytnú všetky potrebné informácie a podporu, aby ste mohli efektívne vstúpiť na trh. Nechajte svoje podnikateľské ambície prekvitať s našimi pripravenými spoločnosťami. Kontaktujte nás ešte dnes a objavte bezkonkurenčný svet podnikateľských príležitostí!
Vypracujeme pre vás všetky potrebné prevodné dokumenty tak, aby ste sa stali štatutárom spoločnosti už pri podpise. To však nie je všetko! Súčasne s prevodom firmy ju dokážeme prispôsobiť vašim najnáročnejším požiadavkám. Budete mať v rukách podnik, ktorý sa perfektne hodí ku vašim podnikateľským víziám. Nemusíte sa trápiť s dlhými procesmi založenia firmy, pretože my sme vám pripravili už hotovú možnosť. Odbavte byrokraciu jednoducho a rýchlo, a začnite svoje podnikanie hneď!

Likvidácia a konkurz spoločnosti

Poskytovanie služieb v oblasti likvidácie firmy alebo konkurzu spoločnosti zahŕňa rad právnych, finančných a administratívnych krokov, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie podnikateľskej činnosti firmy, prípadne na jej reorganizáciu alebo predaj jej aktív v prípade neschopnosti splácať dlhy. Poskytujeme odborné rady týkajúce sa možností a postupov pri likvidácii alebo konkurze, vrátane reorganizácie podniku podľa potrieb klienta.

Zmeny v obchodnom registri

Služby v oblasti zmien v obchodnom registri zahŕňajú rad úkonov a administratívnych procesov, ktoré sú potrebné na aktualizáciu a udržiavanie presných a aktuálnych informácií o spoločnostiach a podnikateľoch v Obchodnom registri.
Tieto služby zahŕňajú:
Príprava dokumentácie: Vypracovanie a príprava všetkých potrebných dokumentov a formulárov potrebných na zaregistrovanie zmien v obchodnom registri.
Podávanie návrhov: Elektronické alebo fyzické podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra na príslušnom súdnom alebo inom štátnom orgáne.
Zastupovanie klienta: Zastupovanie klienta pri komunikácii s obchodným registrom a pri vybavovaní všetkých potrebných krokov spojených so zmenou údajov.
Tieto služby sú dôležité pre udržiavanie zákonnosti podnikania a zaistenie, že všetci obchodní partneri, veritelia a štátne orgány majú prístup k správnym a aktuálnym informáciám o spoločnosti.
Príprava dokumentácie: Vypracovanie a príprava všetkých potrebných dokumentov a formulárov potrebných na zaregistrovanie zmien v obchodnom registri.
Podávanie návrhov: Elektronické alebo fyzické podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra na príslušnom súdnom alebo inom štátnom orgáne.
Zastupovanie klienta: Zastupovanie klienta pri komunikácii s obchodným registrom a pri vybavovaní všetkých potrebných krokov spojených so zmenou údajov.
Tieto služby sú dôležité pre udržiavanie zákonnosti podnikania a zaistenie, že všetci obchodní partneri, veritelia a štátne orgány majú prístup k správnym a aktuálnym informáciám o spoločnosti.

Správa elektronických schránok

Ako prví prinášame pre našich klientov novinku v podobe služby na správu elektronických schránok. Ak sa nechcete zbytočne zdržovať administratívnymi úkonmi, ktoré prináša zavedenie novej komunikácie, prenechajte to na nás zatiaľ čo Vy sa môžete ďalej venovať podnikaniu.

Sprostredkovanie vybraných služieb v právnej oblasti a marketingu

Licencie
Registrácia ochranných známok
Bezpečnostné dokumentácie (BOZP, PPO, a i.)
Tvorba firemnej identity (logo, vizitky, jednotný dizajn)
Reklamná činnosť (billboardová a mediálna reklama, polep vozidiel, SEO)
Tvorba webových stránok
Návrh reklamnej stratégie

Dopyt

    Služba, o ktorú mám záujem: