SLUŽBY

Mzdy a personalistika


Naši účtovníci pod vedením špecializovaného mzdára poskytujú komplexné služby v oblasti spracovania mzdovej agendy na tej najvyššej úrovni. Spracovanie miezd externým spôsobom je pre firmu finančne výhodnejšie a z hľadiska odbornosti efektívnejšie. Kladieme dôraz na využívanie dostupných nástrojov na optimalizáciu mzdových nákladov. Náš interný systém celoživotného vzdelávania zaručuje, že Vám budú ponúkané vždy aktuálne riešenia.

tím skúsených odborníkov

Prečo práve my?

Aktuálne

Informujeme o aktuálnych legislatívnych zmenách týkajúcich sa miezd.

Správne

Kontrolujeme správnosť pracovnoprávnej dokumentácie.

Bez starostí

Riešime exekúcie zamestnancov a počítame zrážky.

V obraze

Zasielame mzdové reporty klientovi.

Spracovanie miezd a personalistiky v našom ponímaní predstavuje vykonanie všetkých činností od zamestnania zamestnanca (vypracovanie pracovnej zmluvy a prihlásenie zamestnanca) až po riadne ukončenie pracovného pomeru (odhlásenie zamestnanca z poisťovní a ukončenie pracovného pomeru právoplatným spôsobom).

Máte záujem o naše služby?

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Vedenie mzdovej a personálnej agendy  automaticky obsahuje:


  • Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti/ o vykonaní práce,

  • Prihlásenie resp. odhlásenie zamestnávateľa aj zamestnancov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní,

  • Výpočet miezd zamestnancov, zaslanie výplatných pások a príkazov na úhradu,

  • Spracovanie výkazov pre sociálnu a zdravotné poisťovne, vypracovanie prehľadu a hlásenia pre daňový úrad

  • Vedenie evidencií dovoleniek, PN a iných prekážok v práci,

  • Spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, či daňových priznaní

  • Vystavanie potvrdenia o príjme