SLUŽBY

Vedenie účtovníctva


Účtovanie nie je len o spracovávaní dokladov. Je to schopnosť koordinovať očakávania a zákonnosť so skúsenosťami a intuíciou, tak aby sa na konci roka každý úkon prejavil ako správny pre podnik.
 
Tím účtovníkov v našej spoločnosti tvoria kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú spolu viac ako 100 rokov skúseností s účtovaním v širokej palete oblastí. Klientom poskytujeme individuálne riešenia výhodné pre konkrétny typ a formu podnikania, tak aby boli vždy v súlade s platnou legislatívou a dlhodobo udržateľné.
 
Naše odborné skúsenosti ocenili mnohé úspešné  E-shopy a retailové siete, gastro-zariadenia ako aj podniky veľkooobchodu a poľnohospodárstva

tím skúsených odborníkov

Prečo práve my?

Stabilný tím

Sme pripravení zabezpečovať naše služby aj v nepriaznivých situáciach. S nami sa nemusíte báť, že kvôli výpadku zamestnanca nestihnete termíny.

Individuálny prístup

S našimi klientami vytvárame dlhodobú spoluprácu a prispôsobujeme sa ich požiadavkam. Preberáme všetku komunikáciu s úradmi a rovnako zastupujeme klientov pri kontrolách.

Bezpečnostný audit

Uvedomujeme si citlivosť a dôležitosť dát, ktoré spracúvame, a preto naše technické vybavenie vyhovuje prísnym normám o kybernetickej bezpečnosti. Nonstop prístup k informáciam je u nás samozrejmosť.

Systém celoživotného vzdelávania

Pravidelne sa vzdelávame v oblasti legislatívnych zmien a publikujeme odborné články

zakladáme si na kvalite služieb

Samozrejmosťou je

Kontrola dokladov

pri odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti a upozorníme na prípadné nedostatky

Prístup k dátam

s nami máte maximálne zabezpečený neustály pristup ku všetkým účtovným dokladom a dátam

Priebežne informujeme

našou snahou je uľahčiť klientom plánovanie a rozhodovanie v dôležitých otázkach, a preto priebežne informujeme o stave hospodárenia

Bezplatná migrácia

Zabezpečujeme bezplatnú migráciu dát do nášho systému, nech už ste doteraz pracovali v čomkoľvek a skýmkoľvek.

Máte záujem o naše služby?

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

daňové priznanie

Spracovanie daní


Samostatnou kapitolou sú dane. V tomto smere zabezpečujeme pre našich klientov spracovanie a podávanie všetkých typov daní, hlásení ako ja štatistického vykazovania.

Pri našej práci predvídame dopad jednotlivých úkonov na príslušnú daň a navrhujeme riešenia, tak aby boli v súlade s platnou legislatívou a mali priaznivý dopad na účtovnú závierku spoločnosti.

Okrem spracovávaní daňových priznaní poskytujeme našim klientom aj:

  • Zastupovanie pred daňovým úradom a pomoc pri daňových kontrolách
  • Registráciu pre daňové účely

v ponuke aj

Účtovníctvo vrámci EÚ

Našim klientom zabezpečujeme vedenie účtovníctva v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku. Ponúkame komplexný servis od zabezpečenia úvodných registrácií, cez účtovnú agendu až po prispôsobenie podnikania miestnej legislatíve.