1. júna 2024
Dar z daňového hľadiska
Je možné aby firma darovala peniaze v hotovosti? Áno, firma môže darovať peniaze v hotovosti. Avšak, je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a požiadavky, aby boli tieto transakcie...
21. februára 2024
Príspevok na stravovanie zamestnancov
Najnovšie zvýšenie súm stravného bolo realizované s účinnosťou od 1. októbra 2023, a to na základe údajov získaných za jún 2023. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 zatiaľ platia rovnaké ceny...
15. februára 2024
Príspevok na stravovanie počas pracovnej cesty
Aj počas pracovnej cesty máte nárok na stravovanie, avšak výška príspevku na závisí od dĺžky pracovnej cesty. Výška stravného a podmienky jeho poskytovania sú určené legislatívou...
8. februára 2024
Pracovné oblečenie ako daňový výdavok
V mnohých zamestnaniach je požadované nosenie špecifického pracovného oblečenia, najmä ochranného typu, čo je vyžadované zákonom. Táto povinnosť poskytovať...
28. decembra 2023
Povinnosti podnikateľa pred koncom roka 
Keď sa rok pomaly chýli ku koncu a záblesky vianočných svetiel začínajú zdobiť ulice mesta, podnikatelia sa zahaľujú do svojich finančných plášťov, aby sa pripravili na záverečný účet roka.
14. decembra 2023
Dobrovoľná registrácia k DPH
Predstavte si, že ste kapitánom plachetnice na otvorenom mori obchodu. Vaša loď má názov Podnikateľská Odvaha a plávate na vlnách podnikania. Jeden z ostrovov, ktorý chcete navštíviť,...