21. februára 2024
Príspevok na stravovanie zamestnancov
Najnovšie zvýšenie súm stravného bolo realizované s účinnosťou od 1. októbra 2023, a to na základe údajov získaných za jún 2023. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 zatiaľ platia rovnaké ceny...
15. februára 2024
Príspevok na stravovanie počas pracovnej cesty
Aj počas pracovnej cesty máte nárok na stravovanie, avšak výška príspevku na závisí od dĺžky pracovnej cesty. Výška stravného a podmienky jeho poskytovania sú určené legislatívou...
8. februára 2024
Pracovné oblečenie ako daňový výdavok
V mnohých zamestnaniach je požadované nosenie špecifického pracovného oblečenia, najmä ochranného typu, čo je vyžadované zákonom. Táto povinnosť poskytovať...
14. novembra 2023
Príspevok na rekreáciu zamestnancov
Od roku 2019 platí na Slovenku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukazov. Príspevok slúži zamestnancom na posilnenie a odpočinok...
14. februára 2020
Ročné zúčtovanie dane
Spravidla všetky fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli 1 968,68 Eur sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu a tak si vysporiadať daňovú povinnosť. Ak ide však o...