29. februára 2024
Najčastejšie pripočítateľné položky
Podstatou pripočítateľných položiek je, že nie všetky účtovné náklady, ako sú definované zákonom o účtovníctve, sú automaticky považované za výdavky uznávané pre daňové účely podľa...
8. februára 2024
Pracovné oblečenie ako daňový výdavok
V mnohých zamestnaniach je požadované nosenie špecifického pracovného oblečenia, najmä ochranného typu, čo je vyžadované zákonom. Táto povinnosť poskytovať...