29. februára 2024
Najčastejšie pripočítateľné položky
Podstatou pripočítateľných položiek je, že nie všetky účtovné náklady, ako sú definované zákonom o účtovníctve, sú automaticky považované za výdavky uznávané pre daňové účely podľa...
10. decembra 2023
Daň z motorových vozidiel za rok 2023
Daň z motorových vozidiel budú musieť podať do konca januára 2024 všetky právnické aj fyzické osoby, ktoré počas roka 2023 využívali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike...
14. februára 2020
Ročné zúčtovanie dane
Spravidla všetky fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli 1 968,68 Eur sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu a tak si vysporiadať daňovú povinnosť. Ak ide však o...