14. decembra 2023
Dobrovoľná registrácia k DPH
Predstavte si, že ste kapitánom plachetnice na otvorenom mori obchodu. Vaša loď má názov Podnikateľská Odvaha a plávate na vlnách podnikania. Jeden z ostrovov, ktorý chcete navštíviť,...
25. septembra 2019
Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby
Od 1.1.2016 platí osobitná úprava zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty o uplatňovaní dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Hlavným účelom úpravy bolo...