13. marca 2024
Daňové priznanie živnostníka za rok 2023
Daňové priznanie živnostníka je dokument, ktorý živnostníci predkladajú príslušnému daňovému úradu. Podanie daňového priznania je kľúčovou daňovou povinnosťou...
29. februára 2024
Najčastejšie pripočítateľné položky
Podstatou pripočítateľných položiek je, že nie všetky účtovné náklady, ako sú definované zákonom o účtovníctve, sú automaticky považované za výdavky uznávané pre daňové účely podľa...
21. februára 2024
Príspevok na stravovanie zamestnancov
Najnovšie zvýšenie súm stravného bolo realizované s účinnosťou od 1. októbra 2023, a to na základe údajov získaných za jún 2023. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 zatiaľ platia rovnaké ceny...
15. februára 2024
Príspevok na stravovanie počas pracovnej cesty
Aj počas pracovnej cesty máte nárok na stravovanie, avšak výška príspevku na závisí od dĺžky pracovnej cesty. Výška stravného a podmienky jeho poskytovania sú určené legislatívou...
8. februára 2024
Pracovné oblečenie ako daňový výdavok
V mnohých zamestnaniach je požadované nosenie špecifického pracovného oblečenia, najmä ochranného typu, čo je vyžadované zákonom. Táto povinnosť poskytovať...
25. januára 2024
Príjmy fyzickej osoby z predaja akcií
Investovali ste v minulosti do akcií na regulovanom trhu a chceli by ste ich predať? Posvieťme si na to aké povinnosti Vám plynú z takýchto príjmov a kedy sú tieto príjmy oslobodené od dane.