Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1. 1. 2024

Aj v roku 2024 sa minimálne odvody živnostníkov zvyšujú. Na ich najnižšiu výšku má vplyv výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mzda za rok 2022 bola na úrovni 1 304 eur.

Automaticky tak spolu s ňou od budúceho roka vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50 eura na 652 eur mesačne (50 % z 1 304 eur). Z tejto sumy platí odvody zhruba 80 percent slovenských živnostníkov.

Kým v tomto roku posielajú živnostníci do zdravotnej a Sociálne poisťovne minimálne 285,49 eura, po novom budú platiť minimálne 307,41 eura mesačne. Každý, kto doteraz platil menej, bude musieť prvý raz zaplatiť odvody v novej výške najneskôr do 8. februára budúceho roka. Sociálna poisťovňa o tom živnostníkov tradične informuje v januári listom alebo do e-schránky.

 

Sadzby pre odvody živnostníka

Odvody živnostníka sa od zamestnanca odlišujú. V rámci sociálnych odvodov platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Pri zamestnancoch platí väčšiu časť odvodov firma. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne tak od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 14 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 84,77 eura na 91,28 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím nebudú platiť 42,39 eura, ale 45,64 eura mesačne. Pri zdravotných odvodoch zamestnanca platí tiež väčšiu časť odvodov firma.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol pre živnostníkov v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica mesačného zárobku na platenie poistného. Od januára stúpne zo súčasných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí.

 

Ako sa menia odvody živnostníka (2023 verzus 2024)

Rok

Minimálne sociálne odvody v €

Minimálne zdravotné odvody v €

Minimálne odvody SPOLU €

2023

200,72

84,77

285,49

2024

216,13

91,28

307,41

Zvýši sa o:

15,41

6,51

21,92

 

 Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024

Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO je do 8. dňa po skončení kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, platí sa teda pozadu. Napríklad, za január 2024 je potrebné odvody zaplatiť najneskôr do 8. februára 2024 (pozor si dajte na nové sumy).

®Corlonez a.s. ,