Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

 

Daňové priznanie živnostníka je dokument, ktorý živnostníci predkladajú príslušnému daňovému úradu. Podanie daňového priznania je kľúčovou daňovou povinnosťou pre živnostníka, ktorý musí uhradiť daň z príjmu. Tento dokument obsahuje informácie o príjmoch a výdavkoch, ktoré živnostník v priebehu daňového obdobia (zvyčajne kalendárneho roku) zaznamenal.

 

Medzi informácie, ktoré by mohli byť súčasťou daňového priznania živnostníka, patrí:

  • Príjmy zo živnosti: vrátane príjmov z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.
  • Náklady spojené so živnosťou: ako sú náklady na materiál, nájomné, služby tretích strán a iné náklady potrebné na prevádzku živnosti.
  • Ostatné príjmy a výdavky: môžu zahŕňať napríklad príjmy zo záujmov, dividendy alebo iné príjmy mimo hlavnej živnosti.
  • Úhrady dane: živnostník by mal vypočítať a uhradiť príslušnú daň z príjmov zo svojej živnosti.

 

Daň zo zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti môže mať až 3 sadzby dane 15%, 19% alebo 25% v závislosti od výšky príjmov.

Výšku dane živnostník zistí pri podaní daňového priznania (Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu B).

Štandardný termín na jeho podanie je do 31. marca nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia. Živnostník môže požiadať o odklad až do 30. júna. Ak mal príjmy zo zahraničia, tak až do 30. septembra.

V daňovom priznaní má SZČO možnosť za určitých podmienok vybrať si, či chce uplatniť reálne alebo paušálne výdavky. Odporúča sa získať odbornú pomoc, ak nie je jasné, ako postupovať.

Je dôležité, aby živnostníci podávali daňové priznanie včas a podľa platných legislatívnych požiadaviek. Ak majú živnostníci nejasnosti alebo potrebujú pomoc s vyplnením daňového priznania, môžu sa obrátiť na účtovníka alebo daňového poradcu.