Príspevok na stravovanie počas pracovnej cesty

 

Aj počas pracovnej cesty máte nárok na stravovanie, avšak výška príspevku na závisí od dĺžky pracovnej cesty.

Výška stravného a podmienky jeho poskytovania sú určené legislatívou štátu a líši sa v závislosti od trvania pracovnej cesty:

· 5 až 12 hodín – 7,80 eur

· 12 až 18 hodín – 11,60 eur

· nad 18 hodín – 17,40 eur

Zamestnanci majú právo na náhradu stravného automaticky za každý deň, kedy ich pracovná cesta v rámci krajiny presiahne 5 hodín. Na uplatnenie tohto nároku nie je potrebné predkladať žiadne doklady. Výška stravného, na ktorú má zamestnanec nárok, závisí od celkovej dĺžky pracovnej cesty a vychádza zo súm pre rôzne časové intervaly.

 

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravu:

· počas celej dĺžky pracovnej cesty, zamestnanec potom nemá právo na nárok na stravné alebo diéty,

· iba počas určitej časti pracovnej cesty, vtedy sa zamestnancov nárok na stravné alebo diéty znižuje a to v prípade, ak má poskytnuté:

o raňajky – 25 % zo sumy 17,40 €

o obed – 40 % zo sumy 17,40 €

o večera – 35 % zo sumy 17,40 €

 

Ak vás zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu do zahraničia, môžete počítať s vyššími cestovnými náhradami. Príspevky za služobné cesty do zahraničia sú výraznejšie, než by ste očakávali. Výška diét pri zahraničných cestách teda nezávisí len od dĺžky trvania pracovnej cesty ale aj od štátu, v ktorom sa pracovná cesta realizuje, nakoľko sa použijú výšky diét prislúchajúcej danej krajiny.

Pri cestách do zahraničia, kde navštívite viacero krajín, sa diéty prispôsobujú podľa krajiny, kde sa najdlhšie zdržíte. Denné diéty sa pritom počítajú individuálne, takže je možné, že za jeden deň dostanete náhradu napríklad za Česko a iný deň za Nemecko.